• بر اساس آخرین سر شماری رفاه دانشجویی سازمان دانش و توسعه انسانی دبی، رفاه دانش آموزان در مدارس در پنج سال گذشته بهبود یافته است. در این سر شماری بیش از 100 هزار دانش آموز از 189 مدرسه خصوصی دبی شرکت کرده اند.

  بهبود در رفاه دانش آموزان مدارس دبی

  این سر شماری تاکید می کند که در پنج سال گذشته، رفاه دانش آموزان بهبود یافته است.

  دانش‌ آموزان احساس می کنند که مدرسه آنها مکانی مثبت است.

  در سال 2017، 78 درصد از دانش‌ آموزان کلاس‌ های ششم تا نهم موافق بودند که با آنها محترمانه رفتار می‌ شود و به یکدیگر کمک می‌ کنند. این درصد تا سال 2021 افزایش پیدا کرده و به 85 درصد رسیده.

  منبع: خلیج تایمز

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  مطالب مرتبط
  فهرست